Lena Kristina Tuulse

Lena Kristina posiada wykształcenie psychologa i trenera gimnastyki. W swoim życiu zawodowym głęboko angażuje się w pracę nad rozwojem emocjonalnym i duchowym ludzi w podejściu holistycznym.

Była pionierką pracy z oddechem i tworzenia Treningu Oddechowego wraz z Bo Wahlströmem od lat 80-tych. Jest wizjonerką, inspirującą wielu ludzi do świadomego i zdrowego życia. Jest aktywna na całym świecie. W Szwecji ludzie przyjeżdżają do pięknego Uniwersytetu Życia Leny Kristiny Tuulse, aby zainspirować się, aby połączyć się z innymi, którzy decydują się prowadzić świadomy styl życia!

Sprawdź LISTĘ NAJBLIŻSZYCH WARSZTATÓW prowadzonych przez Lenę Kristinę Tuulse.