Anna Porańska

Jestem psycholożką, psychoterapeutyką, trenerką pracy z oddechem oraz certyfikowaną Specjalistką Terapii Uzależnień. Pomocą psychoterapeutyczną zajmuję się już ponad 25 lat. Pracuję z osobami dorosłymi. Zajmuję się psychoterapią indywidualną i psychoterapią par/małżeństw, prowadzę różnego rodzaju grupy o charakterze wsparciowym, terapeutycznym i rozwojowym.

W zakresie proponowanych technik oprócz tych, które kojarzą się z tradycyjną praca terapeutyczną posługuję się ćwiczeniami i sesjami oddechowymi – Rebirthing oraz wprowadzam do swojej pracy psychoterapeutycznej pracę z ciałem.

Jestem:
– mgr psychologii – absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Psychologia.
– absolwentką Szkoły Trenerów Treningu Interpersonalnego i Terapeutycznego Pracowni Alternatywnego Wychowania.
– absolwentką Ośrodka Edukacji Psychologicznej we Wrocławiu – Szkoła Pomocy Psychologicznej Terapia Gestalt.
– Certyfikowaną Specjalistką Terapii Uzależnień.
– obecnie w trakcie czteroipółletniego kursu psychoterapii w nurcie Ericksonowskim realizowanego przez Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. W pracy skupiam się na osobie jako całości, podchodzę holistycznie do osoby i zgłaszanego przez nią problemu. Pracując z innymi i pomagając im, biorę pod uwagę ich funkcjonowanie w czterech wymiarach – emocjonalnym, fizycznym, intelektualnym i duchowym. Zdrowie psychiczne, a tym samym możliwość dobrego życia, rozumiem jako równowagę pomiędzy tymi wymiarami.

Moja praca z klientem polega na przyglądaniu się sobie we wszystkich tych aspektach i poszukiwaniu w nich harmonii. Uważam, że ważną rolę w powrocie do dobrostanu i równowagi w życiu pełnią zasoby, jakie każdy z nas posiada. Pracując z innymi pomagam je odnaleźć i korzystać z nich na co dzień. Ważnym aspektem pracy terapeutycznej, z mojego punktu widzenia, jest poznanie własnej historii życia, relacji domowych, przyglądniecie się sobie na tle pierwotnej rodziny oraz na zrozumieniu tego wszystkiego w kontekście własnego, dorosłego życia.

Zrozumienie i odnalezienia źródła swoich oczekiwań, pragnień, nastawień oraz doświadczenie i zrozumienie swoich emocji pozwala na odrodzenie się w pełni własnej mocy, stanięcia na własnych nogach oraz wzięcia odpowiedzialności za osobiste wybory i życie.

Specjalizuję się przede wszystkim w terapii Ericksonowskiej, Gestalt, w podejściu systemowym oraz w pracy z ciałem – praca z traumą, ćwiczenia oddechowe – Rebirthing.

Prywatnie lubię spędzać czas wakacyjny żeglując po Mazurach, lubię wypady za miasto w szczególności tam, gdzie jest woda i góry. Mam wielu znajomych i grupę przyjaciół, z którymi, jak tylko mogę, spędzam czas na pobyciu ze sobą i na wielogodzinnych rozmowach o wszystkim, co nas dotyka, dotyczy, doświadcza i co do nas dociera…

Jestem osobą poszukującą doświadczeń w zakresie rozwoju osobistego – również metodami alternatywnymi w stosunku do głównego nurtu psychologicznego.

Kontakt:
Telefon: +48 605 096 256
E-mail: poranska@tlen.pl
http://return-wroclaw.pl/

Sprawdź LISTĘ NAJBLIŻSZYCH WARSZTATÓW prowadzonych przez Annę Porańską.