Program szkoły

Program Szkoły Prana Visions

Szkoła Prana Visions składa się z czterech semestrów.

Relacja z samą/samym sobą

Pierwszy semestr koncentruje się na relacji z samą/samym sobą.

Czy Twoja relacja z samą/samym sobą jest przyjazna, wspierająca, aprobująca, pełna wdzięczności? Czy miewasz czasem subtelne poczucie, że nie jesteś w porządku?

Spotykamy się w tej relacją z samą sobą na różne sposoby. Wiele idei na poziomie umysłu zmieni się automatycznie, gdy uwolnimy powstały stres za pomocą różnych technik oddechowych.

Dodatkowo – od wielu już lat szkoła Prana Visions coraz mocniej skupia się na tym, co nazywamy nieuwarunkowaną naturą.

Kiedy połączysz się ze swoją nieuwarunkowaną naturą, zaczyna się transformacja. Nagle widzisz, czujesz, że ŻYCIE jest czymś WIELKIM, niesamowitym, świętym… a Ty sama/sam jesteś tego częścią.

Ta świadomość zmienia nasze podejście do wszystkiego, w tym podejście do siebie samych.

Z perspektywy tego, co nieuwarunkowane po prostu naturalnie porzucamy samoosądzanie i zmieniamy je na mądre, wspierające podejście do siebie samych.

I to nagle przestaje być trudne, mimo że życie w swojej złożoności i bogactwie wyzwań na zewnątrz pozostaje takie samo.

Relacje z innymi

Relacje z innymi to w dużej mierze relacje z naszymi najbliższymi. Rodzimy się w relacjach. Dorastamy w nich.

Przyjaciele, praca, nasza rodzina i inne kultury, powiększona rodzina, fakt, że jesteśmy bardziej niż kiedykolwiek obywatelami świata – to wszystko jest także częścią naszych relacji z innymi. Rodziny patchworkowe, związki osób tej samej płci też są częścią tego, w czym wszyscy żyjemy, a na pewno spotykamy się z tymi nowymi sytuacjami coraz częściej.

Ten semestr to zaproszenie do otwarcia, pogłębienia, poszerzenia naszych perspektyw widzenia siebie i innych.

Bardzo ważną rolę odgrywa tu umiejętność dobrego komunikowania się. Będziemy ją ćwiczyć, przyjrzymy się temu, w jaki sposób wpływamy i ulegamy wpływom w relacjach. Przyjrzymy się zależnościom i współzależnościom.

Zajmiemy się także tym, jaką zmianę w naszych związkach wprowadza połączenie się z naszą nieuwarunkowaną naturą. W połączeniu z nią stajemy się bardziej obecni, uzyskujemy dostęp do pełnego energii spokoju, jesteśmy w stanie przejrzeć iluzje tworzone przez nasz umysł. Dzięki takiemu odmiennemu podejściu we wszystkim – także w związkach – pojawia się więcej prostoty, radości i kreatywności.

Relacje zawodowe

W trakcie tego semestru kontynuujemy pracę z relacjami – tym razem nad relacjami w sytuacjach profesjonalnych, zawodowych. Skupiamy się również na pracy dyplomowej.

Dobrą wskazówką i pomocą będzie tu lektura książki Kylea Taylor „The Ethics of Caring”.

W relacjach z klientami często pojawiają się nowe wyzwania. Może to być niepewność. Mogą to być oczekiwania wobec siebie samego/samej, aby mieć odpowiedź na wszystko. Mogą to być zupełnie inne kwestie. Zajęcia to piękna możliwość dzielenia się, wspierania, poszerzenia perspektyw.

Nadal widzimy, czujemy, doświadczamy, jak ważne jest połączenie się z naszą nieuwarunkowaną naturą. W połączeniu z nią nagle stajemy się na przykład wolni od potrzeby bycia doskonałymi i wolni od potrzeby posiadania określonego rodzaju informacji zwrotnej. Ta odmienna wewnętrzna wolność sprawia, że jesteśmy naturalnie bardziej obecni we wszystkim, co robimy, bardziej zrelaksowani, a zarazem bardziej czujni. To sprawia, że łatwiej jest nam wspierać siebie i innych w mądry sposób.

Pracujemy również dalej nad uczeniem się i doświadczaniem różnych form oddechu w całym jego bogactwie i możliwościach.

Komunikacja bez przemocy

W tym semestrze skupiamy się na Komunikacji Bez Przemocy. To koncepcja stworzona przez Marshalla B. Rosenberga – może ona pięknie służyć pojedynczym osobom, rodzinom, wszystkim – aż do sytuacji na szczeblu międzynarodowym.

Podejmujemy kolejny krok, aby przejść głębiej niż zwykła reaktywność, odpowiadając z mądrości i obecności.

Połączymy razem, wszystko to, co poznaliśmy i co wydarzyło się w trakcie poprzednich semestrów, widząc, że każde spojrzenie, każdy aspekt, jest częścią jednej całości, w której wszyscy żyjemy.

Omówimy systemy wsparcia w pracy z samym sobą i w pracy z innymi. Pogłębiamy doświadczenia oddechowe, jak również wewnętrzne i zewnętrzne prowadzenie.