Praca dyplomowa

Do ukończenia szkoły i uzyskania tytułu dyplomowanego trenera pracy z oddechem wymagane jest przedłożenie pisemnej pracy dyplomowej, opisującej krótkimi notatkami wymienione poniżej zadania. Praca powinna zostać oddana w języku angielskim  (można przetłumaczyć pracę translatorem, ale należy to zaznaczyć).

Czas na napisanie pracy – rok od zakończenia szkoły. 
Po wcześniejszym uzgodnieniu z Rani można prolongować termin oddania pracy.

 

1. Bądź klientem w dwudziestu własnych sesjach 

Własne sesje powinny być przeprowadzone poza szkołą, tzn. w okresie między zjazdami. Dziesięć powinno być poprowadzonych przez jednego rebirthera (jako jeden proces) i dziesięć wedle wyboru – mogą to być sesje z różnymi rebirtherami lub sesje grupowe.

Rebirtherem może być inny student z klasy, jednak wymiany sesjami należy dokonać min w 3 osoby: osoba A daje sesje osobie B, osoba B daje sesje osobie C, a osoba C daje sesje osobie A.

Napisz krótką notatkę z każdej sesji. Zwróć szczególną uwagę na wglądy, zmiany, które wpływają na Twoje życie i prowadzą je w wybranym kierunku.

 

2. Przeprowadź po dziesięć sesji jako rebirther z trzema różnymi osobami

Wśród Twoich klientów powinny być zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Byłoby dobrze, gdyby klienci mogli pracować z Tobą w częstotliwości raz w tygodniu, ale inne uzgodnienia też są w porządku!

Jeśli chodzi o kwestie rozliczeń za sesje: wskazane byłoby, aby nie więcej niż jeden z tych klientów był bezpłatny, a od pozostałych dwóch, weź takie wynagrodzenie, aby czuć  równowagę, zgodnie z Twoim dotychczasowym doświadczeniem!
Jeżeli już w jakiś sposób pracujesz profesjonalnie z klientami, możesz pracować za wynagrodzenie z wszystkimi trzema klientami za np. niższą cenę – poszukaj w tym swojej równowagi.

Napisz krótką notatkę z każdej sesji.

 

3. Mów publicznie do co najmniej pięciu słuchaczy


Zbierz publiczność, minimum pięć osób i mów o rebirthingu przez nie mniej niż 45 minut, łącznie z czasem przeznaczonym na pytania od publiczności. Możesz to zrobić z kimś jeszcze z klasy, wtedy zbierzcie minimum 6 osób publiczności i niech każde z Was zaprezentuje wypowiedź zarówno jako zespół, jak i indywidualnie.

Napisz krótką notatkę ze spotkania.

 

4. Trening fizyczny

Ćwicz fizycznie nie mniej niż 45 min, minimum raz w tygodniu, regularnie przez co najmniej osiem tygodni. Rób to, co uważasz za dobre dla Ciebie i dostatecznie energetyczne, aby podnieść tętno i trochę się spocić.

 

5. Przeczytaj obowiązkową literaturę. 

Zrób notatki z lektur – co Cię poruszyło, co wydało Ci się ważne. Poniżej lista lektur obowiązujących w kolejnych semestrach:

Semestr 1
Gunnel Minett – „Wydech. Przegląd pracy z oddechem”

Semestr 2
Harriet Lerner – „Karuzela bliskich więzi”

Semestr 3
Eckhart Tolle – „Potęga teraźniejszości”
Dalai Lama – „Etyka na nowe tysiąclecie”
Kylea Taylor  – „Etyka opieki”

Semestr 4
Marshall B. Rosenberg – „Komunikacja bez przemocy”

Oraz dodatkowo do przeczytania w trakcie trwania szkoły:
Joy Manne –  „Oddycham wiec jestem. Poznaj swój oddech, a poznasz siebie”
Michael A. Singer –  „Nieskrępowana dusza”

 

6. Superwizja
W czasie przeprowadzenia sesji, zrealizuj pięć spotkań z superwizorem (można z różnymi superwizorami). Ich celem jest wspieranie studentów, aby pracowali tak profesjonalnie, jak to możliwe.
Napisz krótkie notatki z tych spotkań.

Korzystaj z książki K. Taylor „Etyka opieki”. Pracuj z wyzwaniami i trudnymi przypadkami. Rozmawiaj o tym, co w Tobie budzi praca z klientami.

 

7. Asystowanie
Bądź asystentem przez cztery pełne dni, najlepiej dwa dni z Rani, a dwa dni z innym rebirtherem.

 

8. Dobroczynność
Przez co najmniej 30 dni odkładaj po co najmniej 1 zł dziennie. Kiedy to robisz, połącz się sercem z całą ludzkością. Kiedy już uzbierasz pewną kwotę, przekaż ją na wybrany przez Ciebie cel.

 

9. Post – ten punkt jest dobrowolny
Pość jeden dzień w tygodniu przez 12 tygodni. Można pić soki i wodę.
Zadaniem postu jest uświadomienie sobie naszej zależności, nie tylko od jedzenia, ale generalnie od różnych uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych. Zabronione dla kobiet ciężarnych i karmiących.